.. kanske tänker jag som bäst, när jag går. Jag gör det gärna i de norska fjällen - fotot är taget under en av mina många vandringar i Rondane.


Vem jag är? Religionsfilosof, Skribent, Folkbildare, Berätterska

Här reflekterar jag över skilda existentiella insiktsprocesser.

Jag publicerar mina texter i tre rumstyper: 

"Essäer" - kortare, fristående, texter

"Läst, sett, tänkt" - längre, och sammanhängande, filosofiska bidrag

"Samtal över tid" - berättelser och reflexioner

 

 

Välkommen in i min skrivarstuga!